| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  กำหนดการคัดเลือกและตารางสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ.กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน สรุปเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

..............................................................................................................................................................................
แจ้งผู้ที่ขอดูผลสอบทางไปรษณีย์ขอให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูผลคะแนน ดังนี้
        1. แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวสอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ)
     ภาษาไทย คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1
     (รายละเอียดเพิ่มเติม)
..............................................................................................................................................................................

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้สอน) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 58
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิ.ย. 58
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 2)
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     | กลุ่มวิชาเอก | หลักสูตร | หนังสือ สพฐ./กำหนดการสอบคัดเลือก | องค์ประกอบการประเมินฯ ภาค ค | ใบสมัคร |
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.ตาก เขต 2)
แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนฯ | รายงานตัว ครั้งแรก วันที่ 20 พ.ค. 58 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนฯ | ประกาศ | บ.มูเซอ | บ.ห้วยเหลือง | บ.สันป่าป๋วย |
     สอบคัดเลือกที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมืองตา่ก จังหวัดตาก วันที่ 14 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างรายเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่้ง
     | หลักสูตรการคัดเลือก | ใบสมัคร |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย | ประกาศ | รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก | (รายงานตัวบรรจุฯ ในวันที่ 16 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | บัญชีแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ| บัญชีการจัดห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ | แผนที่โรงเรียนอนุบาลตาก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 152 ลว. 16 ม.ค. 58
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน
     ใบสมัครมี 2 หน้า หากโหลดไม่ได้ใช้ไฟล์นี้แทนครับ คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
      ประกาศรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายฯ หลักสูตร มาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
     
แบบใบสมัคร 
แบบบัญชีงบหน้าองค์ประกอบฯ |ทั่วไป | ประสบการณ์ | หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2 ลว. 5 ม.ค. 58

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 รับสมัีครคัดเลือกเพื่อย้ายหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ    ใบสมัคร
     เอกสารตามหลักสูตร ฯ เอกสารประกอบ 1.1(ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ)  แบบเอกสารประกอบ 1.2 - 1.4
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
     (นักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557)

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 57
การสงวนตำแหน่งว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง

..............................................................................................................................................................................

ระเบียบ หลักเกณฑ์ การบริหารงานบุคคล

หนังสือ ก.ค.ศ.ว17/2552 ลว. 30 กันยายน 2552 หลักเกณฑ์และวิธีการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (เริ่มใช้ 1 ตุลาคม 2552
)
แนวปฏิบัติการย้ายข้าราชการคร
ู (ปฏิบัติงานการสอน)     ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2     
      
| หลักเกณฑ์ย้ายฯ 2558 สังกัด สพป.ตาก เขต 1 | | งบหน้าคำร้องขอย้าย | คำร้องขอย้าย |
หลักเกณฑ์การย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
แนวปฏิบัติการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา  
ระเบียบ ก.ค.ศ. 1 - 2  
     
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 รายชื่อสถานศึกษาที่ต้องการพัฒนาคุณภาพฯ และองค์ประกอบการย้ายผู้บริหารสถานศึกษาฯ
      |คำร้องขอย้าย |
แบบความเห็นกรรมการสถานศึกษา |

ครูผู้ช่วย

หลักเกณฑ์ วิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
         และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ว
18/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
        และบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว 16/2557)

หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

พนักงานราชการ
ระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานราชการ
หลักเกณฑ์การเลือกสรรพนักงานราชการฯ และสัญญาจ้าง พ.ศ. 2552
เครืองแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552
คู่มือการเลือกสรรพนักงานราชการ | สารบัญ | คู่มือ | คำสั่งมอบอำนาจ |
ตัวอย่างประกาศรับสมัคร พนักงานราชการ
       (ประกาศก่อนรับสมัครไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ รับสมัคร 5 วันทำการ)
การประเมินพนักงานราชการ | คำอธิบาย |
สัญญาจ้างพนักงานราชการ
แบบคำสั่งอนุญาตให้พนักงานราชการลาออก

ครูอัตราจ้าง

ระเบียบการคัดเลือกครูอัตราจ้าง
การจ้าง การอนุญาตให้ลาออก ต้องอ้างคำสั่งมอบอำนาจ สพฐ. (ใหม่) ด้วย | คำสั่ง สพฐ. มอบอำนาจการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ตัวอย่างคำสั่งจ้าง บัญชีแนบท้ายคำสั่ง
สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง
ตัวอย่างประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ปรับได้ตามความเหมาะสมครับ)
รูปแบบคำสั่งอนุญาตให้ลูกจ้างชั่วคราวลาออก
การดำเนินการประเมินลูกจ้างชั่วคราว หนังสือแจ้ง แบบประเมินลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน
แบบประเมินธุรการโรงเรียน | คำสั่ง สพฐ. | หนังสือแจ้ง   
แบบลาออกธุรการโรงเรียน แบบสัญญาจ้างธุรการโรงเรียน
กรณีโรงเรียนเดียว กรณีกลุ่มโรงเรียน

ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ตัวอย่างสัญญาจ้าง
..............................................................................................................................................................................

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 
รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ


แบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1