| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ)
     ภาษาไทย คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ
     รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแยกตามกลุ่มวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา
ห้องสอบแข่งขัน ห้องสอบข้อเขียน ห้องสอบสัมภาษณ์
ข้อแนะนำในการปฏิบัติตนของผู้เข้าสอบ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการปฏิบัติของผู้เข้าสอบฯ
..............................................................................................................................................................................

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
      รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ภาษาไทย คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา ระหว่างวันที่ 14-20 กันยายน 2558   ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว   อาคารทักษิเณ ชั้น 1
สพป.ตาก เขต 1  อำ้เภอเมืองตาก บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก

สถิติการสมัครสอบ
ประกาศรับสมัคร
วุฒิ/วิชาเอก
หลักสูตรการสอบแข่งขัน ใบสมัคร กำหนดการการสอบแข่งขัน
ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปสอบ

..............................................................................................................................................................................

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 
รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ


แบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

HTML Counter
สถิติการเยี่ยมชม  เริ่มนับ 1 มิ.ย.55เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1