| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี กศจ.ตาก เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ บัญชี อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1
.................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ กศจ.ตาก การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ประกาศ กศจ.ตาก (เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได้ ตามลำดับที่ มารายงานตัวในวันที่ 17 ต.ค. 59 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 (บริเวณข้างอาคารทักษิเณ) )
บัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได
แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร (ผลคะแนนการสอบแข่งขัน) หากแนบเอกสารไม่ครบถ้วน จะไม่รับพิจารณา
.................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อห้องสัมภาษณ์ และแผนผังห้องสัมภาษณ์
ข้อมูลห้องสอบสัมภาษณ์รายวิชาเอก ข้อมูลห้องสอบสัมภาษณ์รายวิชาเอก (ไฟล์รูปภาพ)
ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณแผนผังห้องสัมภาษณ์ ร.ร.อนุบาลตาก (ห้องสอบที่ 1 - 45) แผนผังห้องสัมภาษณ์ ร.ร.ตากสินราชานุสรณ (ห้องสอบที่ 46-90)
.................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เป็นการเฉพาะราย
.................................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 (กศจ.ตาก)

ประกาศ กศจ.ตาก

สนามสอบโรงเรียนผดุงปัญญา อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 1-31) แผนที่ห้องสอบ (ผู้สอบอาคารมเหสักข์ อาคาร 3 ให้ไปสอบที่ อาคารลูกหว้า แทนครับ)
ชีววิทยา ดนตรี แนะแนว พม่าศึกษา
สนามสอบโรงเรียนตากพิทยาคม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 32-71) แผนที่ห้องสอบ
พลศึกษา (0001 - 1,000)
สนามสอบโรงเรียนอนุบาลตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 72-100) แผนที่ห้องสอบ
พลศึกษา (1001 - 1495) ศิลปศึกษา นาฏศิลป์
สนามสอบโรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 101-135) แผนที่ห้องสอบ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป บรรณารักษเคมคหกรรม สุขศึกษา
สนามสอบโรงเรียนพลูหลวงวิทยา (วัดโคกพลู) อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 136-161) แผนที่ห้องสอบ
ภาษาไทย
สนามสอบโรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์มัธโนทัย อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก (ห้องสอบที่ 162-189) แผนที่ห้องสอบ
ประถมศึกษา
บัญชีรายชื่อผู้ไม่มีสิทธิสอบ

ข้อมูลสถานที่สอบข้อเขียน ข้อมูลสถานที่สอบสัมภาษณแผนผังห้องสัมภาษณ์ ร.ร.อนุบาลตาก แผนผังห้องสัมภาษณ์ ร.ร.ตากสินราชานุสรณ์
ตารางสอบและกำหนดการการสอบแข่งขัน
แผนที่สนามสอบ
ระเบียบผู้เข้าสอบ

ท่านใดที่ชื่อ - สกุล ไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร ขอให้แจ้งรายชื่อทาง e-mail : abc630001@gmail.com
พร้อมแจ้งรหัสประจำตัวสอบ ทั้งนี้ ในวันสอบแข่งขัน ขอให้ท่านถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

.................................................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
      รับสมัครสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 14 กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก ระหว่างวันที่ 15 -21 สิงหาคม 2559
เวลา 08.30 - 16.30 น.   ไม่เว้นวันหยุดราชการ   ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว   อาคารทักษิเณ (ชั้น 1) สพป.ตาก เขต 1
อำ้เภอเมืองตาก บริเวณศาลากลางจังหวัดตาก จังหวัดตาก


ประกาศรับสมัคร
วุฒิ/วิชาเอก
หลักสูตรการสอบแข่งขัน ใบสมัคร กำหนดการการสอบแข่งขัน
ตัวอย่างแบบขออนุญาตไปสอบ
แนวปฏิบัติการนับหน่วยกิต (ก.ค.ศ. ว7/2556)

..............................................................................................................................................................................

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 
เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1