| หน้าหลัก | สพป.ตาก เขต 1 | บุคลากร | กระดานข่าว | อ.ก.ค.ศ. | ผู้บริหารการศึกษา | ผู้บริหารสถานศึกษา |


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38 ค (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ |คลิก|
หลักเกณฑ์การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอนใหม่
หนังสือแจ้ง ร.ร. หลักเกณฑ์ ก.ค.ศ. หนังสือ สพฐ. -ปฏิทินและองค์ประกอบการย้าย
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คำสั่งกระทรวงการคลัง แบบคำร้องขอย้าย
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศ กศจ. ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา (ประกาศ กศจ. ลงวันที่ 9 ธ.ค. 59)
ทั้งนี้ ให้ไปรายงานตัวเข้ารับการพัฒนา ในวันที่ 12 ธ.ค. 59 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 17.00 น. เพื่อเข้ารับการปฐมนิเทศ | กำหนดการ |
ประกาศ กศจ. ยกเลิกประกาศ กศจ. ลงวันที่ 6 ธ.ค. 59


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิฯ ระเบียบผู้เข้าสอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กศจ.ตาก
ประกาศรับสมัคร ใบสมัค แบบสรุปผลคะแนนการประเมินพฤติกรร
กำหนดการคัดเลือก ตามรางสอบ รายละเอียดตัวชี้วัด องค์ประกอบการประเมินฯ ที่ สพฐ. กำหนด
หลักสูตรการคัดเลือก หนังสือ สพฐ. เกี่ยวกับการคัดเลือก

..............................................................................................................................................................................
เรียกตัวผู้สอบแข่งขันได | คลิก |
..............................................................................................................................................................................

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2)ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ |คลิก|
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลสอบแข่งขันฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 (กศจ.ตาก)
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2559
ประกาศรายละเอียดการดำเนินการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของ อ.ก.ค.ศ.ฯ มาจัดทำเป็นบัญชี กศจ.ตาก
แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี ของ กศจ.ตา(วิชาเอกภาษาอังกฤษ และอุตสาหกรรมศิลป์) 
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีในการประเมินเพื่อจัดลำดับที่ในการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ตา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินเพื่อจัดลำำดับเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ของ กศจ.ตาก
ประกาศ กศจ.ตาก หนังสือแจ้งสอบถามความสมัครใจ
แจ้งผู้สอบแข่งขันได้ เอกวิทยาศาสตร์ ปฐมวัยศึกษา คอมพิวเตอร
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 3 อัตรา รายงานตัว 30 พ.ค. 59
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลือนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ว13/2556)
สพป.ตาก เขต 1 สพป.ตาก เขต 2 สพม. เขต 38
เรียกบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย 22 อัตรา รายงานตัว 16 พ.ค. 59
รายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้ายฯ ตามมติ กศจ.ตาก ครั้งที่ 2/2559
          
..............................................................................................................................................................................

ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศผลการคัดเลือก   ให้ผู้ได้รับคัดเลือก ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับบรรจุและแต่งตั้ง วันที่ 14 ธ.ค. 58 ณ สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  กำหนดการคัดเลือกและตารางสอบคัดเลือก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ.กำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน สรุปเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร

..............................................................................................................................................................................
แจ้งผู้ที่ขอดูผลสอบทางไปรษณีย์ขอให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาตให้ดูผลคะแนน ดังนี้
        1. แบบคำขอดูข้อมูลข่าวสาร 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (รับรองสำเนาถูกต้อง) 3. สำเนาบัตรประจำตัวสอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

        4. ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง
ประกาศผลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ฯ)
     ภาษาไทย คณิตศาสตรภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตรปฐมวัยศึกษา
      ให้ผู้สอบแข่งขันได้ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งฯ ในวันที่ 2 พ.ย. 58 ณ ห้องประชุมดอกเสี้ยว สพป.ตาก เขต 1
     (รายละเอียดเพิ่มเติม)
............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือก ฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สำหรัีบสถานศึกษาพื้นที่พิเศษ
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (ผลการคัดเลือกฯ) รายละเอียดการพัฒนาก่อนแต่งตั้ง
ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตาก (ปรับเปลี่ยนวันและเวลาการคัดเลือกฯ)
ประกาศชะลอการสอบคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกฯ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ใบสมัคร pdf ใบสมัคร word
     ตัวชี้วัดฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา บัญชีงบหน้าเอกสารประกอบการประเมินฯ ตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา
     ตัวชี้วัดฯ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา บัญชีงบหน้าเอกสารประกอบการประเมินฯ ตำแหน่ง ผอ.สถานศึกษา
..............................................................................................................................................................................
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (ผอ.กลุ่ม)
ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 837 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จ เป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะ เชี่ยวชาญ
     ทุกตำแหน่ง

..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ครั้งที่ 1 ปี 2559

 ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ลำดับที่ 1 รายงานตัวบรรจุฯ 24 มี.ค. 59)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ แผนที่ ร.ร.ชุมชนบ้านป่ามะม่วง
 ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร
 หนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ศธ 04009/ว 126 ลว. 13 ม.ค. 59 (ตารางสอบ และองค์ประกอบการประเมินฯ (ภาค ค)
     ใบสมัคร แบบระยะเวลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบเอกสารประเมินประวัติและผลงาน (แบบใหม่) สรุปเอกสารที่ต้องนำมาสมัคร
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลสอบคัดเลือก ธุรการโรงเรียน และบุคลากรคณิตศาสตร์ รายงานตัวเพื่อจ้าง 25 ก.พ. 59
ประกาศผลสอบ ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศผลสอบ ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งอัตราจ้างผฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร
ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับสมัครวันที่ 1 - 5 ก.พ. 59 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ รับสมัครวันที่ 1 - 5 ก.พ. 59 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (ผอ.กลุ่ม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (ผอ.กลุ่ม)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติและองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งครู | บัญชีงบหน้า |

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 22 ราย (รายงานตัว 11 ม.ค. 59)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้สอน) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 58
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้สอน) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 58
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิ.ย. 58


รับสมัครคัดเลือก ตำแหน่งธุรการ ร.ร. 4 อัตรา และ ตำแหน่งบุคลากรคณิตศาสตร์ 2 อัตรา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน รับสมัครวันที่ 1 - 5 ก.พ. 59 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกอัตราจ้าง ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรคณิตศาสตร์ รับสมัครวันที่ 1 - 5 ก.พ. 59 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1
..............................................................................................................................................................................
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (ผอ.กลุ่ม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) (ผอ.กลุ่ม)
..............................................................................................................................................................................
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง แนวปฏิบัติและองค์ประกอบการพิจารณาย้ายฯ ตำแหน่งครู | บัญชีงบหน้า |

เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 22 ราย (รายงานตัว 11 ม.ค. 59)
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้สอน) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 14/2558 เมื่อวันที่ 24 ธ.ค. 58
ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครู (ตำแหน่งครูผู้สอน) ตามมติ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 ในการประชุมครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 19 ต.ค. 58
ข้อมูลอัตรากำลัง 10 มิ.ย. 58
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 1)
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.กำแพงเพชร เขต 2)
ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     | กลุ่มวิชาเอก | หลักสูตร | หนังสือ สพฐ./กำหนดการสอบคัดเลือก | องค์ประกอบการประเมินฯ ภาค ค | ใบสมัคร |
ประกาศขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 (ขอใช้บัญชี สพป.ตาก เขต 2)
แก้ไขประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศผลการคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนฯ | รายงานตัว ครั้งแรก วันที่ 20 พ.ค. 58 ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตาก เขต 1 |
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกอัตราจ้างรายเดือนฯ | ประกาศ | บ.มูเซอ | บ.ห้วยเหลือง | บ.สันป่าป๋วย |
     สอบคัดเลือกที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่ามะม่วง อำเภอเมืองตา่ก จังหวัดตาก วันที่ 14 พ.ค. 58 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป | สถานที่สอบ |
ประกาศรับสมัครอัตราจ้างรายเดือนเพื่อแก้ไขปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต ตำแหน่ง ครูผู้สอน จำนวน 4 ตำแหน่้ง
     | หลักสูตรการคัดเลือก | ใบสมัคร |
ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย | ประกาศ | รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก | (รายงานตัวบรรจุฯ ในวันที่ 16 มี.ค. 58)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ | บัญชีแนบท้ายรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ| บัญชีการจัดห้องสอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ | แผนที่โรงเรียนอนุบาลตาก
ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพป.ตาก เขต 1
     ประกาศรับสมัคร   กำหนดการคัดเลือก กลุ่มวิชาที่รับสมัคร หลักสูตร หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว 152 ลว. 16 ม.ค. 58
     ใบสมัคร แบบระยะเ้วลางาน แบบหนังสือรับรอง แบบงบหน้าเอกสารประเมินประวัติและผลงาน
     ใบสมัครมี 2 หน้า หากโหลดไม่ได้ใช้ไฟล์นี้แทนครับ คลิก

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
สถิติผู้สมัครสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพป.ตาก เขต 1
      ประกาศรับสมัคร รายละเอียดแนบท้ายฯ หลักสูตร มาตรฐานตำแหน่งรอง ผอ.สถานศึกษา และ ผอ.สถานศึกษา
     
แบบใบสมัคร 
แบบบัญชีงบหน้าองค์ประกอบฯ |ทั่วไป | ประสบการณ์ | หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว 2 ลว. 5 ม.ค. 58

ประกาศผลการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการการคัดเลือกฯ ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ ตาก เขต 1 รับสมัีครคัดเลือกเพื่อย้ายหรือเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
     ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค. (2) ให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
     ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ    ใบสมัคร
     เอกสารตามหลักสูตร ฯ เอกสารประกอบ 1.1(ประกาศ อ.ก.ค.ศ.ฯ)  แบบเอกสารประกอบ 1.2 - 1.4
ประกาศ สพป.ตาก เขต 1 เรื่อง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ
     (นักศึกษาทุนผู้สำเร็จการศึกษา ตามโครงการครูมืออาชีพ ปี 2557)

แบบรายงานข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย. 57
การสงวนตำแหน่งว่างพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่ง

ค้นหาข้อมูลในเว็บ กลุ่มบริหารงานบุคคล
Loading
 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
การออกหนังสือรับรอง


รวม link | สพร. | สพฐ. | ก.ค.ศ. |คุรุสภา |
|ครูบ้านนอก| ครูไทย |ไทยรัฐ |เดลินิวส์|ผู้จัดการ|
|google| ก.พ. |


ระเบียบ กฎหมาย หนังสือมอบอำนาจ
การปรับอัตราค้าจ้างลูกจ้างประจำขอส่วนราชการ


แบบเอกสารสำคัญ
แบบขอรับการพัฒนาก่่อนแต่งตั้งให้มี
     หรือเลื่อนวิทยฐานะฯ

หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับเงินช่วยพิเศษฯ
หนังสือแสดงเจตนาฯ ผู้รับบำเหน็จตกทอด
หนังสือนำ
      แบบรายงานการศึกษาต่อภายในประเทศ       ภาคนอกเวลา โดยไม่ใช้เวลาราชการฯ
หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น (ก.ค.ศ. ว7/54)
แบบประเมินประกอบการเลื่อนขั้นฯ
      ผู้บริหารสถานศึกษา
      ครูสายงานการสอน
คำร้องขอย้ายครู
คำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
แบบยินยอมให้ถ่ายสำเนา ก.พ.7
แบบขออนุญาตไปสอบแข่งขันฯ
แบบสมัครเข้ารับการพัฒนาระบบ
    e-Training

แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
แบบขอมีบัตร
แบบขอเพิ่มวุฒิการศึกษา
ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งกรรมการประเมินครูผู้ช่วย
แบบมอบหมายหน้าที่ราชการ
ตัวอย่างหนังสือขออนุญาตประกอบวิชาชีพครู
     (กรณีไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)

เอกสารประกอบการจัดกรอบอัตรากำลังฯ
แบบขอหนังสือรับรอง

เว็บไซต์กลุ่มบริหารงานบุคคล ติดต่อสอบถาม ที่ E- MAIL - pertak1@hotmail.com และ pertak1@gmail.com
จัดทำโดย ทรงยศ ป้อมทองคำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.ตาก เขต 1